Химера — Ворона. Собака. Лягушка. Кошка — текст песни (слова), lyrics

 

Химера — Ворона. Собака. Лягушка. Кошка

Кар! Кар! Кар! Я ворона!
Кар! Кар! Кар! Я ворона!
Кар! Кар! Кар! Я ворона!
Кар!
Гав! Гав! Гав! Я собака!
Гав! Гав! Гав! Я собака!
Гав! Гав! Гав! Я собака!
Гав!
Ква! Ква! Ква! Я лягушка!
Ква! Ква! Ква! Я лягушка!
Ква! Ква! Ква! Я лягушка!
Ква!
Мяу! Мяу! Мяу! А я кошка!
Мяу! Мяу! Мяу! А я кошка!
Мяу! Мяу! Мяу! А я кошка!
Мяу!

Ссылка на основную публикацию